Walne zebranie 30.06.2021

Walne zebranie:

1.       Środa 23.06.2021 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2020 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 30.06.2021 r. o godz.16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie w GOK, Rakowiec, ul. Sportowa 3

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA NAD JEZIORKIEM

 

16 września przeprowadzono akcję związaną z oczyszczeniem linii brzegowej przy stanicy „Las Vegas”. Do zadań włączono młodzież, która utożsamia się ze środowiskiem żeglarskim.

Dzięki wsparciu ze strony Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie ideę ekologiczną połączono z możliwością poszerzania kręgu zainteresowań i integracją.

IMG 5834IMG 5855IMG 5888

Informacja nt. Sezonu żeglarskiego 2020

W związku ze zbliżającym się sezonem żeglarskim informujemy, że przebywanie na świeżym powietrzu i co za tym idzie żeglowanie jest wskazane, ale przebywanie w grupach i organizowanie ogniska na terenie klubu jest zabronione. Podczas poruszania się po terenie klubu (poza własną łodzią) należy przestrzegać aktualnie obowiązujących wytycznych tj. na dzień dzisiejszy noszenie maseczki oraz zachowanie odległości 2 metrów od drugiej osoby. Życzymy udanego sezonu żeglarskiego.

Życzenia Wielkanocne od zarządu Jacht Klub Vega 

 

Walne zebranie

 

Z powodu epidemii koronawirusa, termin walnego zebrania pozostaje bliżej nie określony.

O wiosennych pracach bosmańskich będziemy informować na stronie oraz sms.