Walne zebranie 29.03.2017

Zapraszamy członków klubu do zapoznania się z porządkiem obrad oraz listą uchwał:

Porządek obrad walnego zebrania 29.03.2017.

Lista uchwał do podjęcia na walnym zebraniu 29.03.2017.

 

Sezon 2017 - Walne zebranie, dokumenty do wglądu, prace bosmańskie - ważne informacje.

Prosimy o terminowe wpłaty składek członkowskich za rok 2017 w kwocie 500pln. Termin wpłacania składek upływa 10.03.2017.

Szczegóły dotyczące opłacania skaładek.

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na spotkanie 08 lutego 2017 r. o
godzinie 16.00 w naszej siedzibie przy ul. Warszawskiej.

Sprawozdanie oraz galeria Regat 2016 są już dostępne na naszej stronie.

Zapraszamy do oglądania.