Walne zebranie 05.04.2023

 

Walne zebranie, dokumenty do wglądu:

1.       Środa 29.03.2023 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2022 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 05.04.2023 r. o godz.17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:30 w drugim terminie w Kwidzyńskim Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, sala audytoryjna 13B.