Walne zebranie 16.09.2022

Walne zebranie:

1.       Środa 07.09.2022 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2021 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 16.09.2022 r. o godz.16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, Kwidzyn, ul. Chopina 4