Walne zebranie 30.06.2021

Walne zebranie:

1.       Środa 23.06.2021 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2020 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 30.06.2021 r. o godz.16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie w GOK, Rakowiec, ul. Sportowa 3